تیپ مستقل توپخانه ۶۳ خاتم الانبیاء(ص)

یادواره شهدا ، جانبازان ، آزادگان و رزمندگان

تیپ مستقل توپخانه ۶۳ خاتم الانبیاء(ص)

یادواره شهدا ، جانبازان ، آزادگان و رزمندگان

سلام خوش آمدید

"گاهی رنج و زحمتِ زنده نگهداشتن خون شهید از خود شهادت کمتر نیست . رنج چندین ساله زینب کبری علیها سلام از این قبیل است."

لحظاتی میهمان شهیدان باشیم ...
شهدای ماه!
شهدا به تفکیک زمان شهادت
شهدا به تفکیک گلزارها

و همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت‌ مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.

۱_شهیدمشاق طلوعی-عزیز / ۳-۱۲-۱۳۶۶

۲_شهیدبخشی یل آبادی-رجبعلی / ۸-۱۲-۱۳۶۶

۳_شهیدعباسعلی شمیرانی- حسن / ۱۳-۱۲-۱۳۶۴

۴_شهیدرحیمی-عباس / ۱۶-۱۲-۱۳۶۵

۵_شهیداحمدی جاجانی -یوسف / ۲۰-۱۲-۱۳۶۷

۶_شهیدمهرآبادی - بهرام / ۲۲-۱۲-۱۳۶۳

۷_شهیداحمدی--سید محی الدین/ ۲۶-۱۲-۱۳۶۴

۸_شهیدباباش زاده- جمشید / ۲۸-۱۲-۱۳۶۶

۹_شهیدبرنگی-عباس / ۲۸-۱۲-۱۳۶۶

۱۰_شهیدمعموری-مهدی / ۲۸-۱۲-۱۳۶۶

۱۱_شهیدنورایی-مرتضی /۲۸-۱۲-۱۳۶۶

علیرضا ابراهیمی-فرمانده آتشبار پدافند هوایی
آخرین نظرات